Błędy kosztują dużo więcej niż nasze Usługi Księgowe!

Zaufaj profesjonalistom! Wiemy jak to się robi.

Usługa Księga Przychodów i Rozchodów skierowana jest do osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.

Usługa ta obejmuje: