Nasi Pracownicy będą regularnie odbierać od Państwa dokumenty księgowe, w uzgodnionych wcześniej terminach;

W obecnych czasach problemem, z którym spotykamy się najczęściej to brak czasu. Właśnie ten problem powoduje, że dokumenty do biura rachunkowego docierają w ostatniej chwili. Najczęściej tuż przed terminami składania deklaracji podatkowych. Taka sytuacja powoduje niemożność właściwej analizy sytuacji podatkowej Przedsiębiorstwa. Skutkiem tego są nietrafne decyzje pociągające zbędne wydatki podatkowe.

W ramach tej usługi dokumenty księgowe odbierane są od Państwa co tydzień, co trzy dni lub w innych terminach, które uznacie za dogodne.