Ernest Podgórski
Prezes Zarządu - biegły rewident nr 10237


Absolwent Wydziału Zarządzania i Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, doktor nauk o zarządzaniu. Prezes Zarządu Zespołu Biegłych Rewidentów Saldo-Kredyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, pracownik Sopockiej Szkoły Wyższej. Wykładowca z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na wyższych uczelniach oraz w wielu instytucjach szkoleniowych. Prowadzi szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów z zakresu MSR/MSSF i MSRF. Na co dzień kieruje badaniami sprawozdań finansowych przedsiębiorstw oraz audytami projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Komitetu Standardów Rachunkowości IV i V kadencji, autor szeregu publikacji z zakresu rachunkowości.
e-mail: ernest_podgorski@saldo-kredyt.com.pl

Janina Podgórska
Wiceprezes Zarządu - biegły rewident nr 3194

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.
Wiceprezes Zarządu, założyciel Zespołu Biegłych Rewidentów Saldo-Kredyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu rachunkowości oraz prawa podatkowego. Sprawuje nadzór, koordynuje oraz organizuje badania sprawozdań finansowych. Specjalizuje się także w doradztwie rachunkowym i podatkowym. Wykładowca z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na wyższych uczelniach i kursach.
Wizytator Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.
e-mail: janina_podgorska@saldo-kredyt.com.pl
Edyta Roszak
Wiceprezes Zarządu - certyfikat księgowego nr 4987/2004

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.
Wiceprezes Zarządu, posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu rachunkowości oraz prawa podatkowego. Sprawuje nadzór, koordynuje i organizuje usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych. Uczestniczy jako asystent w badaniach sprawozdań finansowych i w audytowaniu projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
e-mail: edyta_roszak@saldo-kredyt.com.pl