Komisja Europejska, w przypadku wielu projektów, wprowadziła wymóg przeprowadzania audytu finansowego i/lub merytorycznego projektów i 

Zgodnie z kontraktem, wykonawcy są zobowiązani do przedstawiania świadectw audytorskich sporządzanych i potwierdzanych przez audytora zewnętrznego. Każdy wykonawca może wybrać sobie audytora zewnętrznego, pod warunkiem, że posiada on uprawnienia do dokonywania ustawowych kontroli dokumentów finansowych zgodnie z Dyrektywą 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 roku lub podobnymi przepisami krajowymi.

W związku z powyższym informujemy Was, że jesteśmy gotowi postawić do Waszej dyspozycji wykwalifikowany zespół niezależnych biegłych rewidentów, posiadających uprawnienia do dokonywania ustawowych kontroli dokumentów finansowych zgodnie z Dyrektywą 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady lub podobnymi przepisami krajowymi.

Zespół ten będzie pracował pod kierunkiem biegłego rewidenta dr Ernesta Podgórskiego i podejmie się badania potwierdzającego koszty poniesione przy realizacji projektu.

Kluczowym etapem badania jest dokładne poznanie charakterystyki projektu, a także związanego z tym ryzyka operacyjnego. Znajomość specyfiki projektu oraz nasza wiedza o specyfice jednostek naukowo-badawczych oraz wyższych uczelni zapewnią sprawne przeprowadzenie weryfikacji implementacji finansowej oraz ograniczą jego czas i koszt.