Usługa Księgi Rachunkowe to po pierwsze profesjonalizm, po drugie to brak kłopotów.

Usługa Księgi Rachunkowe skierowana jest do podmiotów gospodarczych, które są zobowiązane na podstawie art. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Usługa ta obejmuje:

W ramach kontroli wewnętrznej nasi biegli rewidenci cały czas czuwają nad właściwością dokonywanych zapisów i poprawnością księgowanych dokumentów.