Usługa Pogotowia Księgowego to instrument, po który sięgniecie Państwo w sytuacji awaryjnej.

Gdy Wasz księgowy lub biuro rachunkowe, z którym współpracujecie z jakichkolwiek przyczyn nie będzie w stanie pełnić swoich obowiązków, zadzwońcie do nas. Oddelegowany przez nas księgowy zbada stan ostatnich zapisów i poprowadzi Waszą księgowość do momentu kiedy rozwiążą się Państwa problemy.

Pogotowie Księgowe to także dyskretne sprawdzanie prawidłowości pracy obecnego księgowego lub biura rachunkowego. Gdy nie jesteście tego pewni, także zadzwońcie do nas. Na podstawie dostarczonych dokumentów i zapisów księgowych nasi biegli rewidenci dyskretnie i z zachowaniem poufności sprawdzą poprawność Waszych zapisów księgowych.