Jesteśmy skłonni postawić do Waszej dyspozycji kwalifikowany Zespół Biegłych Rewidentów, który podejmie się badania sprawozdania finansowego Waszej firmy.

Zakres oferowanych prac obejmie badanie prawidłowości i rzetelności oraz prezentację przedłożonego sprawozdania finansowego zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591). W ramach umowy o badanie sprawozdania finansowego proponujemy przeprowadzanie badania wstępnego w terminie uzgodnionym z badaną jednostką.

W czasie badania zwrócimy również uwagę na stan rachunkowości pod kątem uzyskania informacji niezbędnych do podejmowania decyzji i zarządzania firmą. Szczególną uwagę zwrócimy na zarządzanie kosztami i działanie systemu kontroli wewnętrznej.

Przedstawimy też diagnozę systemu rachunkowości i propozycje jej uzupełnienia. Po zakończeniu badania wydana zostanie opinia biegłego rewidenta oraz raport z badania sprawozdania finansowego z zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej.

Badanie zostanie przeprowadzone w uzgodnionym z Państwem terminie.

Zapewniamy terminowość, dyskrecję oraz niezależność badania. Jesteśmy otwarci na współpracę i robimy to na czym się znamy. Jednocześnie informujemy, że wartość naszej usługi określimy po zapoznaniu się z systemem rachunkowości i przedmiotem działalności Waszej firmy.